Missionarie dell'Immacolata Padre Kolbe
Contenuto della pagina

Cudowny Medalik

Cudowny Medalik
 

Historia Medalika

Wydarzenie, które dało początek Cudownemu Medalikowi miało miejsce 27 listopada 1830 roku na Rue du Bac w Paryżu. Najświętsza Dziewica ukazała się Siostrze Katarzynie Labouré, należącej do Córek Miłosierdzia św. Wincentego a Paolo, stała, ubrana w jaśniejącym kolorze białym, ze stopami na małym globie, z rękami wyciągniętymi, których palce rzucały strugi promieni.

Sama Siostra Katarzyna opowiada nam o epizodzie objawień:
"Dnia 27 listopada, w sobotę przed pierwszą niedzielą adwentu, gdym odprawiała wieczorem wśród głębokiej ciszy rozmyślanie, zdawało mi się, że słyszę jakby szelest sukni jedwabnej, od prawej strony sanktuarium mnie dochodzący, i ujrzałam Najśw[iętszą] Dziewicę obok obrazu św. Józefa.

Twarz miała dosyć odsłonioną, pod nogami zaś Jej była kula ziemska, a raczej pół kuli, bo widziałam tylko jej połowę. Ręce Jej, aż do pasa podniesione, trzymały lekko drugą kulę ziemską (symbol całego wszechświata), oczy wzniosła ku niebu składając jakby w ofierze cały wszechświat Panu Bogu, twarz Jej coraz więcej jasnością promieniała.
Nagle zjawiły się na Jej palcach kosztowne pierścienie wysadzane drogimi kamieniami, z tych wychodziły na wszystkie strony jasne promienie, które Ją taką jasnością otoczyły, że twarz Jej i szata stały się niewidzialne. Drogie kamienie były różnej wielkości, a promienie z nich wychodzące stosunkowo więcej albo mniej jaśniejące.

Gdym olśniona widokiem Najśw[iętszej] Maryi P[anny] wpatrywała się w Jej majestat, zwróciła Najśw[iętsza] Panna swój łaskawy wzrok na mnie, a głos wewnętrzny mówił mi: kula ziemska, którą widzisz, przedstawia cały świat i każdą osobę w szczególności.
Tu już nie mogę opisać wrażenia, jakiego doznawałam na widok cudownie jaśniejących promieni. Wtenczas Najśw[iętsza] Panna rzekła do mnie: Promienie, które widzisz spływające z mych dłoni, są symbolem łask, jakie zlewam na tych, którzy mnie o nie proszą - i dała mi przez to zrozumienia, jak hojna jest dla tych, którzy się do Niej uciekają... Ileż to łask wyświadcza tym wszystkim, którzy Jej wzywają...
Następnie otoczył Najśw[iętszą] Pannę, która miała ręce zwrócone ku ziemi, podłużno okrągły pas, a na nim znajdował się napis złotymi literami: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
 
Potem usłyszałam głos mówiący do mnie: Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru; wszyscy, którzy go będą nosili, dostąpią wielkich łask, szczególniej jeżeli go będą nosili na szyi. Tych, którzy we mnie ufają, wielu łaskami obdarzę.
W tej chwili - tak dalej opowiada Siostra - zdawało mi się, że obraz się obraca. Potem ujrzałam na drugiej stronie literę M z wyrastającym ze środka krzyżem, a poniżej monogramu Najśw[iętszej] Panny - Serce Jezusa otoczone cierniową koroną i Serce Maryi przeszyte mieczem".

W 1832 roku, dwa lata po objawieniach, prośba Maryi została wysłuchana i medalik został wybity. Jeden z pierwszych otrzymała Siostra Katarzyna, która, gdy tylko wzięła go do rąk, obsypała go czułymi pocałunkami i powiedziała: „Teraz należy go propagować”.
Medalik, w pewnym sensie, propagował się sam z siebie. Łaski i cuda, otrzymane zarówno dla dobra dusz, jak i dla pożytku ciał, były tak liczne i tak ewidentne, że dość szybko Medalik został nazwany „Cudownym”.

 
 
 
 

PROPOZYCJA DLA TYCH, KTÓRZY PRAGNĄODDAĆ SIĘ MARYI

Tym, którzy chcą oddać się Maryi w naszych Centrach proponujemy spotkania formacyjne

Szukaj najbliższego miejsca

 
 
 

DUCHOWOŚĆ MARYJNA

Z MARYJĄ PO DROGACH EWANGELII
Książka o całkowitym poświęceniu i oddaniu się Maryi. Przedstawia rozważania oparte na tekstach Pisma Świętego, przywołując także przykład życia i nauczanie św. Maksymiliana i bł. Jana Pawła II.

 

Informacje i zamówienia

Misjonarki Niepokalanej - Ojca Kolbego
Harmęże, ul. Franciszkańska 13
32-600OŚWIĘCIM
Tel.+48 338.44.43.47 -Fax +48 338.44.43.48
E-mail:mis.kolbe.harmeze@poczta.fm