1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
  1. IT
  2. EN
  3. ES
  4. FR
  5. PT
  6. PL
Contenuto della pagina

Cudowny Medalik

Cudowny Medalik
 

Historia Medalika

Wydarzenie, które dało początek Cudownemu Medalikowi miało miejsce 27 listopada 1830 roku na Rue du Bac w Paryżu. Najświętsza Dziewica ukazała się Siostrze Katarzynie Labouré, należącej do Córek Miłosierdzia św. Wincentego a Paolo, stała, ubrana w jaśniejącym kolorze białym, ze stopami na małym globie, z rękami wyciągniętymi, których palce rzucały strugi promieni.

Sama Siostra Katarzyna opowiada nam o epizodzie objawień:
"Dnia 27 listopada, w sobotę przed pierwszą niedzielą adwentu, gdym odprawiała wieczorem wśród głębokiej ciszy rozmyślanie, zdawało mi się, że słyszę jakby szelest sukni jedwabnej, od prawej strony sanktuarium mnie dochodzący, i ujrzałam Najśw[iętszą] Dziewicę obok obrazu św. Józefa.

Twarz miała dosyć odsłonioną, pod nogami zaś Jej była kula ziemska, a raczej pół kuli, bo widziałam tylko jej połowę. Ręce Jej, aż do pasa podniesione, trzymały lekko drugą kulę ziemską (symbol całego wszechświata), oczy wzniosła ku niebu składając jakby w ofierze cały wszechświat Panu Bogu, twarz Jej coraz więcej jasnością promieniała.
Nagle zjawiły się na Jej palcach kosztowne pierścienie wysadzane drogimi kamieniami, z tych wychodziły na wszystkie strony jasne promienie, które Ją taką jasnością otoczyły, że twarz Jej i szata stały się niewidzialne. Drogie kamienie były różnej wielkości, a promienie z nich wychodzące stosunkowo więcej albo mniej jaśniejące.

Gdym olśniona widokiem Najśw[iętszej] Maryi P[anny] wpatrywała się w Jej majestat, zwróciła Najśw[iętsza] Panna swój łaskawy wzrok na mnie, a głos wewnętrzny mówił mi: kula ziemska, którą widzisz, przedstawia cały świat i każdą osobę w szczególności.
Tu już nie mogę opisać wrażenia, jakiego doznawałam na widok cudownie jaśniejących promieni. Wtenczas Najśw[iętsza] Panna rzekła do mnie: Promienie, które widzisz spływające z mych dłoni, są symbolem łask, jakie zlewam na tych, którzy mnie o nie proszą - i dała mi przez to zrozumienia, jak hojna jest dla tych, którzy się do Niej uciekają... Ileż to łask wyświadcza tym wszystkim, którzy Jej wzywają...
Następnie otoczył Najśw[iętszą] Pannę, która miała ręce zwrócone ku ziemi, podłużno okrągły pas, a na nim znajdował się napis złotymi literami: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
 
Potem usłyszałam głos mówiący do mnie: Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru; wszyscy, którzy go będą nosili, dostąpią wielkich łask, szczególniej jeżeli go będą nosili na szyi. Tych, którzy we mnie ufają, wielu łaskami obdarzę.
W tej chwili - tak dalej opowiada Siostra - zdawało mi się, że obraz się obraca. Potem ujrzałam na drugiej stronie literę M z wyrastającym ze środka krzyżem, a poniżej monogramu Najśw[iętszej] Panny - Serce Jezusa otoczone cierniową koroną i Serce Maryi przeszyte mieczem".

W 1832 roku, dwa lata po objawieniach, prośba Maryi została wysłuchana i medalik został wybity. Jeden z pierwszych otrzymała Siostra Katarzyna, która, gdy tylko wzięła go do rąk, obsypała go czułymi pocałunkami i powiedziała: „Teraz należy go propagować”.
Medalik, w pewnym sensie, propagował się sam z siebie. Łaski i cuda, otrzymane zarówno dla dobra dusz, jak i dla pożytku ciał, były tak liczne i tak ewidentne, że dość szybko Medalik został nazwany „Cudownym”.

 
 
 
 

PROPOZYCJA DLA TYCH, KTÓRZY PRAGNĄODDAĆ SIĘ MARYI

Tym, którzy chcą oddać się Maryi w naszych Centrach proponujemy spotkania formacyjne

Szukaj najbliższego miejsca

 
 
 

DUCHOWOŚĆ MARYJNA

Z MARYJĄ PO DROGACH EWANGELII
Książka o całkowitym poświęceniu i oddaniu się Maryi. Przedstawia rozważania oparte na tekstach Pisma Świętego, przywołując także przykład życia i nauczanie św. Maksymiliana i bł. Jana Pawła II.

 

Informacje i zamówienia

Misjonarki Niepokalanej - Ojca Kolbego
Harmęże, ul. Franciszkańska 13
32-600OŚWIĘCIM
Tel.+48 338.44.43.47 -Fax +48 338.44.43.48
E-mail:mis.kolbe.harmeze@poczta.fm