Missionarie dell'Immacolata Padre Kolbe
Contenuto della pagina

Działalność z emigrantami

Wzrastające zjawisko przemieszczania się ludzi jest jednym ze „znaków czasu”, który stawia nam pytania i widzi nas zaangażowanych w szczególności w niektórych krajach i terytoriach przygranicznych. Współpracując z Kościołem albo innymi stowarzyszeniami staramy się zrozumieć powody, które są tego przyczynami, pracować dla pokonania negatywnych skutków doceniając pozytywne zasoby i aspekty międzykulturowe. Towarzyszymy rodzinom i pojedynczym osobom w trudnym procesie integracji, z naszym wsparciem ludzkim i duchowym, z inicjatywami dostosowanymi do różnych kontekstów.