Missionarie dell'Immacolata Padre Kolbe
Contenuto della pagina

wydarzenia socjo-solidarne

 
ŚWIĘTO SOLIDARNOŚCI

ŚWIĘTO

Dzień do wspólnego przeżywania w klimacie święta i braterstwa, aby z radością chwalić Boga, aby otworzyć serce na nowe horyzonty misji, aby czuć się „Rodziną” pod macierzyńskim spojrzeniem Matki..
 
 
 
KOLACJE SOLIDARNE

OBIADY I KOLACJE SOLIDARNE

Solidarne obiady i kolacje są wydarzeniami podejmowanymi we współpracy z AIPK Onlus i mają jako cel uwrażliwienie i zbieranie funduszy na rzecz socjalnych ośrodków i misyjnych projektów wspieranych przez Instytut.


.
 
 
 
.
 
 
 
.
 
 

Współpracuj z nami