Missionarie dell'Immacolata Padre Kolbe
Contenuto della pagina

społeczno Solidarności

Uważne spojrzenie na świat, na dalekie i bliskie „peryferie”, nowe sytuacje ubóstwa pobudzają nas do obmyślania i określania konkretnych dróg i projektów ludzkiej promocji, solidarności, nadziei. Nasze zaangażowanie socjo-solidarne jest rozwijane we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Ojca Kolbego (AIPK) Onlus, organizacją nie dla zysków z własnym statutem, zrodzoną w Bolonii w 2002 roku w uzgodnieniu z Instytutem Misjonarek Niepokalanej Ojca Kolbego i pewnymi świeckimi wolontariuszami