1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
  1. IT
  2. EN
  3. ES
  4. FR
  5. PT
  6. PL
Contenuto della pagina

POŚWIĘCENIE SIĘ MARYI 
Świadectwa

 

Świadectwo  maryjne  Wolontariuszki  Niepokalanej  O. Kolbego

Moje zawierzenie

Poświęcenie  się  Maryi  Niepokalanej  i  przyjęcie  mnie  do  Instytutu   Misjonarek  Niepokalanej  Ojca Kolbego  w dniu 3 czerwiec 2011 r. jest  uwieńczeniem  pragnienia  realizowania mojego  życia według  duchowości   Kolbiańskiej .  

Inspiracją  do  przemyślanego  i  spontanicznego  udziału  w  formacji  jest   charyzmat  świętego   Maksymiliana  Marii  Kolbego,  który  w wyjątkowy  sposób   poruszył  moje  sumienie, rozkochał  moje  serce  w  miłości  do  Maryi  Niepokalanej.  

Życie  o.  Kolbego  jest   dla mnie  doskonałym  świadectwem  Wiary Chrześcijańskiej.
Nauką  ogromnej  pokory  i  szacunku wobec  Majestatu  Pana  Boga  i  ewangelijnego   zawierzenia mojego  życia   Stwórcy.  

Duchowość   świętego    Maksymiliana   motywuje  mnie  do  podejmowania   ciągle  nowych wyzwań, daje  siłę  do  życia  i  bycia  taką  kobietą,  dla  której   Miłość  Maryi  Niepokalanej jest najcenniejszym darem, danym  mi  przez  Pana  Boga.  

Pragnę,  aby  w  moim  życiu, rozważnych  decyzjach  i   wyborach , Pan  Bóg   realizował  swój  zamysł   wobec  mnie,  jako wolontariuszki   Niepokalanej   Ojca  Kolbego. 

Janina  Mickiewicz
Wolontariuszka  Niepokalanej  Ojca  Kolbego