Missionarie dell'Immacolata Padre Kolbe
Contenuto della pagina

Spotkania w szkołach

Nasza obecność wewnątrz szkół następuje poprzez kontakty z wychowawcami i nauczycielami, i jest poprzedzona aprobatą kompetentnych władz. Motywacje i tematy naszych wystąpień mogą zmieniać się według wieku, zainteresowań i typologii studiów. Proponujemy spotkania uwrażliwiania w środowiskach promocji ludzkiej, solidarności i kultury, świadectwa życia, refleksje o Dniach pamięci i postaci św. Maksymiliana Kolbego, Męczennika Oświęcimia.