Missionarie dell'Immacolata Padre Kolbe
Contenuto della pagina

Misje ludowe i tygodnie maryjne

Zaproszenie Kościoła do nowej ewangelizacji stawia nam pytanie i kieruje na drogę do miejsc i terytoriów parafialnych, tam, gdzie byłaby potrzeba ponownego głoszenia Bożego Słowa. Jesteśmy gotowe do podjęcia animowania albo do współpracy w misjach dla ludu, poprzez itineriaria przygotowania, przeprowadzenia i po misji.
Proponujemy też „tygodnie maryjne”, okazję do formacji i modlitwy, aby poznać, umotywować, ożywić dar Maryi, Matki Chrystusa i Matki naszej, we wspólnotach.