Missionarie dell'Immacolata Padre Kolbe
Contenuto della pagina

Animowanie grup maryjnych i pielgrzymek

W naszym apostolacie zwracamy szczególną uwagę i troskę na grupy maryjne. Jesteśmy gotowe do animowania spotkań formacji dla pogłębienia mariologii, do odczytania (lectio) „w maryjnym świetle” Słowa Bożego, do przedstawienia Zawierzenia się Niepokalanej według ducha i intuicji św. Maksymiliana Kolbego. Organizujemy albo towarzyszymy pielgrzymkom do Sanktuariów maryjnych albo miejsc szczególnie znaczących, proponując refleksję i momenty modlitwy, w braterskim klimacie.