Missionarie dell'Immacolata Padre Kolbe
Contenuto della pagina

Spotkania w parafiach

W komunii z lokalnymi Kościołami wchodzimy w kontakt z różnymi parafiami i wspólnotami w duchu braterstwa i współpracy. Nasza obecność jest często wymagana dla dorywczej albo częstej animacji, skierowanej na różne grupy i kategorie osób: dzieci, dorastający, młodzi, dorośli. Jesteśmy do dyspozycji na spotkania katechezy, formacji ludzkiej i duchowej, na współdzielenie naszego świadectwa życia i misji, na przedstawianie postaci i przesłania św. Ma