Missionarie dell'Immacolata Padre Kolbe
Contenuto della pagina

Wolontariusze Niepokalanej Ojca Kolbego

Nasza tożsamość

My, Wolontariusze Niepokalanej Ojca Kolbego, jesteśmy świeckimi i duchownymi, którzy pragną żyć Ewangelią, współdzieląc duchowość i misję pozostawioną nam w dziedzictwie przez naszego Założyciela, Ojca Alojzego M. Faccenda.
Na zakończenie okresu formacji, poprzez zawierzenie się Niepokalanej w duchu kolbiańskim, zostajemy agregowani do Instytutu świeckiego „Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego” i stajemy się żywą częścią tej wielkiej Rodziny maryjnej i misyjnej.
Nasza siła płynie z całkowitego ofiarowania siebie samych Niepokalanej. Ofiarowanie to z ufnością odnawiamy każdego dnia, tak że staje się ono w nas modlitwą i uświęca każdy przejaw naszego życia: nasze relacje z innymi, pracę, radości, cierpienia, chorobę.
W każdym z nas, podobnie jak w Misjonarkach Niepokalanej, jest głębokie umiłowanie apostolatu maryjnego i misyjnego. Działamy wszelkimi możliwymi środkami, aby pomóc innym poznać, pokochać i naśladować Maryję, aby poprzez Nią doprowadzić wszystkich ludzi do Boga.
                                                                                   
“Wolontariusz odpowiada na szczególne wezwanie, na specyficzne powołanie, odmienne od powołania Misjonarek, ale o równej godności i takim samym zaangażowaniu. Jest osobą świecką, absolutnie zwyczajną. Jako świecki może, jeśli chce, stać się wolontariuszem: nie jest ważne, czy jest młody czy stary, czy jest mężczyzną czy kobietą, czy żyje w małżeństwie czy nie; nie jest ważne, czy jest robotnikiem czy intelektualistą, nauczycielem czy gospodynią domową – tak jak ja. Bycie wolontariuszem nie zakłada wyrzeczenia się własnego stanu, własnej rodziny i własnej pozycji społecznej. Konieczny jest tylko jeden warunek: trzeba mieć w sobie szczere pragnienie życia Ewangelią, w wierności z nauką Kościoła katolickiego”. (Teresa, wolontariuszka Niepokalanej O. Kolbego)  

NASZE „IDEE MOCY”  

Maryjno-misyjny charyzmat przeżywany przez nas, Wolontariuszy, charakteryzuje się przez trzy „idee mocy”, które czynią go piękną i zawsze aktualną propozycją życia:
  
Zawierzenie się Maryi
W komunii z Kościołem i z uwagą wsłuchani w wyzwania naszych czasów, wybieramy życie w zawierzeniu się Maryi, jako autentyczne życie świętości i misji, jako „klucz” do życia w wierności Ewangelii. To od Maryi czerpiemy  pomoc przy wcielaniu w życie Jej macierzyńskich postaw: słuchania, przyjęcia, modlitwy i ofiary, darmowości i wspaniałomyślności, w każdym dniu naszego życia.
  
Miłość-Komunia
W Kościele i dzięki macierzyńskiemu pośrednictwu Maryi żyjemy w komunii z innymi Wolontariuszami i z Misjonarkami – na których to opiera się charyzmat Instytutu. Dlatego każdy z nas czuje się przynaglany do wzrastania nie tylko dla samego siebie, lecz także dla dobra wszystkich. Temu życiu w braterskiej komunii sprzyja dialog, wymiana korespondencji, czas, który Misjonarki i Wolontariusze spędzają wspólnie, starając się odtworzyć klimat Wieczernika sprzed i po Zesłaniu Ducha Świętego (por. Statut nr 25-28).
   
Misja
Współpracujemy w misji ewangelizacyjnej Instytutu poprzez świadectwo w różnych sektorach działalności społecznej, rozpowszechniając i propagując takie wartości jak sprawiedliwość, jedność, pokój, solidarność. Czynimy to też poprzez modlitwę osobistą i wspólnotową, poprzez wielkoduszną ofiarę cierpień i choroby. Kto z nas żyje tym powołaniem w małżeństwie, jest wezwany w szczególny sposób do wcielania w życie ideału Rodziny Nazaretańskiej – szkoły wiary, miłości, nadziei i życia (por. Statut nr 31.33).
  
Formy naszej apostolskiej współpracy z Instytutem są różne i zmieniają się w zależności od indywidualnych darów i kompetencji, które każdy z nas posiada oraz czasu, jakim dysponujemy: udział w misjach parafialnych, w dniach misyjnych, prowadzenie ośrodków rekolekcyjnych, spotkań modlitewnych, współpraca ze środkami przekazu, praca na misjach, itd.

 
  • Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego

    Żyjemy darem konsekracji Bogu w świecie i dla świata, w stylu życia, który wciela ewangeliczne wartości w środowiskach

  • Nasza historia

    Nasze korzenie są bardzo ważne do odkrycia serca naszej tożsamości: kim jesteśmy, skąd pochodzimy i dokąd zamierzamy iść.

 

Międzynarodowy zjazd Wolontariuszy Niepokalanej Ojca Kolbego.
13-18 lipca 2017Odnowienie agregacji do Instytutu [listopad 2016]

 
 
 
Świadectwo wolontariuszki Nory
(
w języku hiszpańskim)