1. Inizio pagina
 2. Contenuto della pagina
 3. Menu principale
 4. Menu di Sezione
 1. IT
 2. EN
 3. ES
 4. FR
 5. PT
 6. PL
Contenuto della pagina

Wolontariusze Niepokalanej Ojca Kolbego

Nasza tożsamość

My, Wolontariusze Niepokalanej Ojca Kolbego, jesteśmy świeckimi i duchownymi, którzy pragną żyć Ewangelią, współdzieląc duchowość i misję pozostawioną nam w dziedzictwie przez naszego Założyciela, Ojca Alojzego M. Faccenda.
Na zakończenie okresu formacji, poprzez zawierzenie się Niepokalanej w duchu kolbiańskim, zostajemy agregowani do Instytutu świeckiego „Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego” i stajemy się żywą częścią tej wielkiej Rodziny maryjnej i misyjnej.
Nasza siła płynie z całkowitego ofiarowania siebie samych Niepokalanej. Ofiarowanie to z ufnością odnawiamy każdego dnia, tak że staje się ono w nas modlitwą i uświęca każdy przejaw naszego życia: nasze relacje z innymi, pracę, radości, cierpienia, chorobę.
W każdym z nas, podobnie jak w Misjonarkach Niepokalanej, jest głębokie umiłowanie apostolatu maryjnego i misyjnego. Działamy wszelkimi możliwymi środkami, aby pomóc innym poznać, pokochać i naśladować Maryję, aby poprzez Nią doprowadzić wszystkich ludzi do Boga.
                                                                                   
“Wolontariusz odpowiada na szczególne wezwanie, na specyficzne powołanie, odmienne od powołania Misjonarek, ale o równej godności i takim samym zaangażowaniu. Jest osobą świecką, absolutnie zwyczajną. Jako świecki może, jeśli chce, stać się wolontariuszem: nie jest ważne, czy jest młody czy stary, czy jest mężczyzną czy kobietą, czy żyje w małżeństwie czy nie; nie jest ważne, czy jest robotnikiem czy intelektualistą, nauczycielem czy gospodynią domową – tak jak ja. Bycie wolontariuszem nie zakłada wyrzeczenia się własnego stanu, własnej rodziny i własnej pozycji społecznej. Konieczny jest tylko jeden warunek: trzeba mieć w sobie szczere pragnienie życia Ewangelią, w wierności z nauką Kościoła katolickiego”. (Teresa, wolontariuszka Niepokalanej O. Kolbego)  

NASZE „IDEE MOCY”  

Maryjno-misyjny charyzmat przeżywany przez nas, Wolontariuszy, charakteryzuje się przez trzy „idee mocy”, które czynią go piękną i zawsze aktualną propozycją życia:
  
Zawierzenie się Maryi
W komunii z Kościołem i z uwagą wsłuchani w wyzwania naszych czasów, wybieramy życie w zawierzeniu się Maryi, jako autentyczne życie świętości i misji, jako „klucz” do życia w wierności Ewangelii. To od Maryi czerpiemy  pomoc przy wcielaniu w życie Jej macierzyńskich postaw: słuchania, przyjęcia, modlitwy i ofiary, darmowości i wspaniałomyślności, w każdym dniu naszego życia.
  
Miłość-Komunia
W Kościele i dzięki macierzyńskiemu pośrednictwu Maryi żyjemy w komunii z innymi Wolontariuszami i z Misjonarkami – na których to opiera się charyzmat Instytutu. Dlatego każdy z nas czuje się przynaglany do wzrastania nie tylko dla samego siebie, lecz także dla dobra wszystkich. Temu życiu w braterskiej komunii sprzyja dialog, wymiana korespondencji, czas, który Misjonarki i Wolontariusze spędzają wspólnie, starając się odtworzyć klimat Wieczernika sprzed i po Zesłaniu Ducha Świętego (por. Statut nr 25-28).
   
Misja
Współpracujemy w misji ewangelizacyjnej Instytutu poprzez świadectwo w różnych sektorach działalności społecznej, rozpowszechniając i propagując takie wartości jak sprawiedliwość, jedność, pokój, solidarność. Czynimy to też poprzez modlitwę osobistą i wspólnotową, poprzez wielkoduszną ofiarę cierpień i choroby. Kto z nas żyje tym powołaniem w małżeństwie, jest wezwany w szczególny sposób do wcielania w życie ideału Rodziny Nazaretańskiej – szkoły wiary, miłości, nadziei i życia (por. Statut nr 31.33).
  
Formy naszej apostolskiej współpracy z Instytutem są różne i zmieniają się w zależności od indywidualnych darów i kompetencji, które każdy z nas posiada oraz czasu, jakim dysponujemy: udział w misjach parafialnych, w dniach misyjnych, prowadzenie ośrodków rekolekcyjnych, spotkań modlitewnych, współpraca ze środkami przekazu, praca na misjach, itd.

 
 • Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego

  Żyjemy darem konsekracji Bogu w świecie i dla świata, w stylu życia, który wciela ewangeliczne wartości w środowiskach

 • Nasza historia

  Nasze korzenie są bardzo ważne do odkrycia serca naszej tożsamości: kim jesteśmy, skąd pochodzimy i dokąd zamierzamy iść.

 

Międzynarodowy zjazd Wolontariuszy Niepokalanej Ojca Kolbego.
13-18 lipca 2017Odnowienie agregacji do Instytutu [listopad 2016]

 
 
 
Świadectwo wolontariuszki Nory
(
w języku hiszpańskim)