1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
  1. IT
  2. EN
  3. ES
  4. FR
  5. PT
  6. PL
Contenuto della pagina

Współpracuj z nami

 

Czas i talenty

Jeśli masz wolny czas i pragniesz oddać go do naszej dyspozycji, jeśli posiadasz szczególny talent dla współdzielenia z darmowością i wielkodusznością, każdy Twój mały albo wielki wkład zostanie przyjęty jako cenny dar. Twoja kompetencja profesjonalna, Twoje hobby, Twoja kreatywność artystyczna, Twoje najprostsze „posługi gospodyni domowej”, wszystko może dopomóc i ubogacić nasze zaangażowanie ewangelizacji i promocji ludzkiej.
Wejdź w kontakt z najbliższym Domem Niepokalanej albo Ośrodkiem Duchowości.

 

Tam tam

Możesz proponować albo wspierać naszą działalność ewangelizacyjną i nasze wydarzenia socjalno-solidarne, w „przekazywanym- słowie” coraz bardziej zaraźliwym i pociągającym. W szczególności możesz:
• zapraszać nas do Twojej parafii na dni mayjne, misyjne i prasy;
• organizować spotkania formacyjne maryjne albo misyjne, prosząc o udział misjonarki albo wolontariusza/ki;
• dawać poznać nasze inicjatywy zapraszając przyjaciół i znajomych;
• proponować prenumeratę czasopisma Milizia Mariana i zakupienie książek naszych Wydawnictw Niepokalanej;
• proponować w Twojej parafii albo w innych środowiskach solidarnościowe obiady i kolacje dla wsparcia naszych ośrodków socjalnych albo mikroprojektów (we współpracy z AIPK onlus).

 
 

Szukaj najbliższego miejsca