Missionarie dell'Immacolata Padre Kolbe
Contenuto della pagina

Modlitwy do Świętego Maksymiliana Kolbe

Modlitwy różne

  1. Do św. Maksymiliana, wzoru świętości.
  2. Do św. Maksymiliana, wstawiennika
  3. Do św. Maksymiliana, misjonarza
  4. Do św. Maksymiliana, świadka Ewangelii
  5. Do św. Maksymiliana, męczennika miłości
  6. Do św. Maksymiliana, za rodzinę
 

Do św. Maksymiliana, wzoru świętości.

O święty Maksymilianie,
wysłuchaj tej modlitwy uwielbienia i błagania,
którą ku Tobie wznoszę z ufną pobożnością.
Czczę świetość Twojego życia,
wynikającą z nieugiętej wiary w tajemnicę Chrystusa,
podtrzymywaną mocną nadzieją w potęgę Jego łaski,
ożywiana przez żarliwą miłość ku Bogu i bliźniemu.
Spraw, bym mógł stale żyć w wiernym poszanowaniu
godności ludzkiej i chrześcijańskiej.
Wychwalam Twoją działalność apostolską,
w którą się zaangażowałeś z gorącym zapałem,
w celu wychowywania ludu Bożego w wierze w Jezusa Chrystusa
i czci dla Niepokalanej Matki Jego i Matki naszej, Maryi.
Spraw, bym mógł ze wszystkich moich sił
współpracować z Niepokalaną, Królową świata i Matką Kościoła,
dla przyjścia Królestwa Chrystusa pomiędzy ludzi.
 
Podziwiam bochaterską ofiarę,
poprzez którą oddałeś dobrowolnie swoje życie
dla ocalenia życia brata.
Spraw, bym mocno wierzył,
że wiara w Chrystusa jest jedynym zwycięstwem,
które pokonuje zło
oraz bym mógł z odwagą męczenników pracować
dla tryumfu sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Amen.

Wróć wyżej.
 

Do św. Maksymiliana, wstawiennika

Święty Maksymilianie Mario,
najwierniejszy naśladowco biedaczyny z Asyżu,
który rozpalony miłością Bożą przemierzyłeś życie
nieprzerwanie praktykując cnoty heroiczne
i wypełniając święte dzieła apostolatu,
skieruj swój wzrok na nas, Twoich czcicieli,
którzy powierzamy się Twemu wstawiennictwu.
Ty, który oświecony światłem Dziewicy Niepokalanej,
pociągnąłeś niezliczone dusze ku indeałom świętości,
wzywając je do każdej formy apostolatu,
by zatryumfowało dobro
i rozszerzało się Królestwo Boże,
uproś nam światło i siły do czynienia dobra
i pociągnięcia licznych dusz do miłości Chrystusa.
 
Ty, który w doskonałym zespoleniu z Boskim Zbawicielem,
osiągnąłeś tak wysoki stopień miłości,
że ofiarowałeś we wzniosłym świadectwie miłości,
własne życie dla ocalenia życia brata-więźnia,
wybłagaj nam u Pana łaskę,
o którą żarliwie Cię prosimy...
I ożywieni tym samym zapałem miłości,
możemy także my, poprzez wiarę i czyny,
świadczyć o Chrystusie naszym braciom,
by wraz z Tobą dojść
do uświęcającego posiadania Boga w świetle chwały.
Amen

Wróć wyżej.
 

Do św. Maksymiliana, misjonarza

Święty Maksymilianie,
chcemy otworzyć nasze serca na Ciebie,
abyś rozpalił je ta miłością
i tym zaangażowaniem na rzecz Królestwa,
które ożywiały całe Twoje życie,
i które kazały Ci iść po drogach świata.
Tak jak Ty, pragniemy każdego dnia
powierzać nasze życie Panu
poprzez ręce Niepokalanej,
i równoczeście powierzać sie sobie nawzajem,
abyśmy wspólnie mogły "ożywiać i ożywiać się"
w tej szczególnrj misji,
która została nam powierzona
i która każdego dnia wzywa nas do "zarzucenia sieci"
ufności i nadzieji.
Wierzymy, że Twój ideał życia i misji
może zdobyć serca wielu młodych ludzi,
spraw, byśmy potrafiły pomóc im odkryć radość życia,
które staje się darem.
Amen

Wróć wyżej.
 

Do św. Maksymiliana, świadka Ewangelii

Święty Maksymilianie, podziwiam w Tobie żywy znak
nowości Ewangelii
i dziękuję Panu za świadectwo Twojego życia.
Uczysz mnie kochać bez ograniczeń
i w ten sposób przezwyciężać niechęć do tych, którzy wyrządzają mi zło.
Uczysz mnie ufności
i przezwyciężania zniechęcenie,
które często atakuje mnie wobec trudności.
Uczysz mnie odważnego podejmowania ryzyka
przy realizacji Bożych dzieł jako narzędzie Niepokalanej
i odkrywania, że mogę znaleźć radość w ofiarowaniu siebie z miłości.
Módl się za mną, aby Maryja, nasza Matka,
uczyniła mnie wiernym świadkiem Jezusa, naszego Pana.
Amen.

Wróć wyżej.
 

Do św. Maksymiliana, męczennika miłości

O św. Maksymilianie, w beznadziejności Oświęcimia
wnosiłeś miłość do życia Twoich towarzyszy obozu,
rozsiewałeś ziarna nadziei pośród rozpaczy
i dawałeś światu świadectwo, że „Tylko miłość jest twórcza”.
Dopomóż mi stać się podobnym do Ciebie.
Spraw, aby wraz z Tobą, Maryją i Kościołem,
również moje życie głosiło, że „Tylko miłość jest twórcza”.
Spraw, abym głodnym, uciśnionym, bezdomnym,
opuszczonym i zrozpaczonym
umiał nieść niezwyciężoną siłę miłości Chrystusa,
który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

Wróć wyżej.
 

Do św. Maksymiliana, za rodzinę

O św. Maksymilianie, po zużyciu Twoich energii
na głoszenie Ewangelii wszystkim ludziom pod przewodem Maryi,
ofiarowałeś w Oświęcimiu Twoje życie,
aby rodzina nie została pozbawiona męża i ojca.
Przez Twoje heroiczne męczeństwo miłości naucz nas,
że rodzina jest darem,
za który warto ofiarować siebie samych.
Odkryłeś w Maryi źródło, z którego czerpałeś łaski,
aby być odważnym i wiernym uczniem Jezusa.
Pomóż nam przyjąć Ją jako naszą Matkę,
abyśmy doświadczali potęgi Jej wstawiennictwa na drodze naszego życia.
Bądź z nami, św. Maksymilianie,
i módl się w potrzebach naszej rodziny.
Amen.

 
Wróć wyżej.
 
 
.
 
 
.
 
 
.