1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
  1. IT
  2. EN
  3. ES
  4. FR
  5. PT
  6. PL
Contenuto della pagina

Koronka

Koronka do św. Maksymiliana Kolbego złożona z 15 ziarenek i medalika przedstawiającego św. Maksymiliana Kolbego zamierza wypraszać potężne wstawiennictwo tego Męczennika Miłości, którego papież Jan Paweł II ogłosił „Patronem naszych trudnych czasów” i „Prorokiem cywilizacji miłości”.

Sam św. Maksymilian twierdził, że ci, którzy są w niebie, wyzwoleni od trosk i obowiązków ziemskich, mogą pracować „obydwoma rękami” dla specjalnych potrzeb tych, którzy wzywają ich, aby otrzymać wsparcie.

Jak się modlimy
Zaczyna się modlitwę odmawiając na pierwszym ziarenku po medaliku Pomnij…: ta modlitwa przypomina miłość dziecięcą i bezgraniczną ufność, jaką św. Maksymilian miał dla Niepokalanej.
Na dalszych 14 ziarenkach, które reprezentują śmierć św. Maksymiliana Kolbego, 14 sierpnia, odmawia się modlitwę z Cudownego Medalika uzupełnioną przez niego samego. On zawsze zapraszał do odmawiania tej modlitwy dla nawrócenia i uświęcenia każdego człowieka, zaczynając od siebie samego.
Po każdej modlitwie wzywa się możnego wstawiennictwa św. Maksymiliana, pamiętając o szczególnej intencji albo o osobie, którą pragniemy polecać.

Pomnij

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy na świecie nie słyszano,
abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka,
Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony,
do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę,
do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.
O Matko Słowa,
racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Modlitwa z Cudownego Medalika

O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy
i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego
i poleconymi Tobie.

 

Wezwanie

Święty Maksymilianie Kolbe, módl się za nami!