1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
  1. IT
  2. EN
  3. ES
  4. FR
  5. PT
  6. PL
Contenuto della pagina

WOLONTARIUSZE NIEPOKALANEJ OJCA KOLBEGO

Odnowienie agregacji do Instytutu

W listopadzie 2016 r. wspólnota misjonarek i wolontariuszy Niepokalanej Ojca Kolbego w Harmężach koło Oświęcimia przeżywała piękną uroczystość  odnowienia  agregacji wolontariuszy do  Instytutu „Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego”.
 

Uroczystość  ta zawierała całe bogactwo Bożego przesłania. Jako rodzina misyjna rozważaliśmy słowo Boże z Ewangelii św. Łukasza, „Modlitwę do Maryi Matki Drogi” papieża Franciszka oraz słowa Ojca Alojzego Marii Feccenda.  Każda i każdy z wolontariuszy  umocnieni modlitwą do Ducha Świętego odnowili swoją agregację do Instytutu „Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego”, wyrażając wolę udziału w maryjnej i misyjnej rodzinie Instytutu. Śpiewem wielbiliśmy Pana Boga i Maryję Niepokalaną. W modlitwie zawierzenia Niepokalanej przyjęliśmy Matkę  Boga i ludzkości jako dar Jezusa z krzyża. Maryi Niepokalanej oddaliśmy siebie i całe nasze życie.
Wyjątkowym zakończeniem  uroczystości  była  pielgrzymka w dniu 13 listopada  2016 r.  misjonarek i wolontariuszy  do krakowskich Łagiewnik. Przekroczenie Bramy Miłosierdzia, Msza święta w tym pięknym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i zwiedzanie Centrum św. Jana Pawła  II było dla całej naszej wspólnoty wielkim, duchowym przeżyciem.                                              

Z darem modlitwy
wolontariuszka Janina Mickiewicz