1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
  1. IT
  2. EN
  3. ES
  4. FR
  5. PT
  6. PL

Szukaj

Sei in:

Contenuto della pagina

Rodzina

Papież Franciszek mówi do rodziny

 

- Aby rodzina funkcjonowała, trzeba używać trzech słów. Chcę to powtórzyć. Trzy słowa: proszę, dziękuję i przepraszam. Są to trzy słowa klucze! Prosimy o pozwolenie, żebyśmy nie byli w rodzinie nachalni. «Czy mogę to zrobić? Czy chcesz, żebym to zrobił?». Używając języka prośby o przyzwolenie. Mówmy dziękuję, dziękuję za miłość! Powiedz mi, ile razy w ciągu dnia dziękujesz swojej żonie, a ty swojemu mężowi? Ileż dni mija bez wypowiadania tego słowa: dziękuję! I ostatnie — przepraszam. Wszyscy popełniamy błędy i czasami ktoś w rodzinie i w małżeństwie się obraża, i niekiedy — ja tak mówię — idą w ruch talerze, padają mocne słowa, ale posłuchajcie tej rady: nie kończcie dnia bez pojednania. Pokój odbudowuje się w rodzinie każdego dnia! «Przepraszam was», właśnie tak, i zaczyna się od nowa. Proszę, dziękuję, przepraszam! Powtórzymy to razem? [odpowiadają: «tak!»] Proszę, dziękuję, przepraszam! Używajmy tych trzech słów w rodzinie! Trzeba sobie wybaczać każdego dnia!
(Z Przemówienia papieża Franciszka dla rodzin podczas Pielgrzymki do Rzymu w Roku Wiary, Plac Świętego Piotra, 26 października 2013)

- Na waszej drodze życia rodzinnego dzielicie razem wiele pięknych chwil: posiłki, odpoczynek, pracę w domu, zabawy, modlitwy, podróże i pielgrzymki, uczynki solidarności... Jednakże, jeśli nie ma miłości, wówczas brak radości, a prawdziwą miłość daje nam Jezus.
(List papieża Franciszka dla rodzin, 2 lutego 2014)


- Małżeństwo jest udane nie tylko, jeśli trwa, ale ważna jest jego jakość. Żyć razem i potrafić kochać się na zawsze to wyzwanie dla małżonków chrześcijańskich.
(Z Przemówienia papieża Franciszka dla narzeczonych, Plac Świętego Piotra, 14 lutego 2014)

"Szczęśliwe rodziny są najistotniejsze dla Kościoła i dla społeczeństwa". (tweet 3/10/2014@Pontifex_pl)

"Rodzina jest miejscem kształtowania naszej osobowości. Każda rodzina jest cegłą w budowli społeczeństwa". (tweet 23/10/2014 @Pontifex_pl)

"Rodzina jest wspólnotą miłości, w której każda osoba uczy się być w relacji z innymi i ze światem". (tweet 9/12/2014 @Pontifex_pl)

"Jak ważne jest umieć słuchać! Dialog pomiędzy małżonkami jest podstawą pokoju w rodzinie". (tweet 16/12/2014 @Pontifex_pl)

[Z myślą o Zgromadzeniu synodalnym, które odbędzie się w październiku 2015 r. pod hasłem: „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie”, Ojciec Święty zainicjował cykl katechez środowych poświęcony rodzinie. Przypomniał, że rodzina jest dla człowieka wielkim darem Stwórcy. Dla naszego zbawienia, Bóg w swoim Synu stał się człowiekiem, narodził się w Nazarecie, w rodzinie, którą sam ukształtował. W niej wzrastał w swoim człowieczeństwie, nosząc imię Jezus. Święty Łukasz Ewangelista przypomni, że był poddany Maryi i Józefowi we wszystkim, czyniąc postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga, i u ludzi (por. 2, 51-52). W domu w Nazarecie życie przebiegało „normalnie”, zgodnie z obyczajami pobożnej i pracowitej rodziny żydowskiej. Jezus, jako młody robotnik, pracuje z Józefem, poznaje obowiązki życia rodzinnego, religijnego, uczestniczy w modlitwie, słuchaniu Pisma św., poznaje zasady życia społecznego, zwyczaje. Później dopiero przyjdzie czas przepowiadania, uzdrowień, cudownych znaków. Życie Świętej Rodziny, proste i przeniknięte duchem miłości, może wiele nauczyć także nas, żyjących współcześnie – rodziców: odpowiedzialności, wzajemnej troski i zrozumienia, pokonywania trudności; dzieci i młodzież: poznawania siebie, życia, posłuszeństwa, odczytania własnego powołania; nas wszystkich: zawierzenia Bogu. Przykład tej Rodziny zobowiązuje do odkrycia na nowo zadań i misji domowej wspólnoty. Podobnie jak Maryja i Józef, każda rodzina może przyjąć Jezusa, rozmawiać z Nim, słuchać Go, strzec i chronić, wraz z Nim przebywać i wzrastać. Okazją do refleksji nad tym niech będą dla nas nadchodzące święta.] (AUDIENCJA GENERALNA - 17 grudnia 2014 r.)

"Rodzina chrześcijańska jest misyjna: głosi światu miłość Boga". (tweet 28/12/2014 @Pontifex_pl)

"Rodzina jest największym skarbem każdego Kraju. Wszyscy podejmujmy wysiłki, aby chronić i umacniać ten kamień węgielny społeczności!". (tweet 16/1/2015 @Pontifex_pl

"Rodzina jest najbliższym szpitalem, kiedy ktoś jest chory, opiekuje się nim, na ile się da. Rodzina jest pierwszą szkołą dla dzieci, niezbędną grupą odniesienia dla ludzi młodych, najlepszym schronieniem dla osób starszych. Rodzina jest wielkim „bogactwem społecznym”, którego inne instytucje nie mogą zastąpić". Homilia Parque de los Samanes, Guayaquil (Ecuador), 6 lipca 2015