1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
  1. IT
  2. EN
  3. ES
  4. FR
  5. PT
  6. PL
Contenuto della pagina

Rycerstwo Niepokalanej

Podczas pobytu w Rzymie Maksymiliana Kolbego we Włoszech panoszyła się masoneria z zachowaniem otwarcie wrogim dla Kościoła katolickiego: demonstracje, pochody, napisy wychwalające szatana i znieważające Papieża widziało się często.

Maksymilian czuł się wezwany przez te fakty: „czy to możliwe, aby nasi nieprzyjaciele tak pracowali i mieli przewagę, a my pozostawalibyśmy bezczynni, bez wzięcia się do roboty? Czyż nie mamy potężniejszej broni, jak opieka Niepokalanej? „Bez zmazy”, zwyciężająca wszystkie herezje nie ustąpi pola nieprzyjaciołom”.

Wieczorem 16 października 1917 roku, w pokoju Międzynarodowego Kolegium Braci Mniejszych Konwentualnych przy ulicy san Teodoro 42 w Rzymie, Maksymilian Kolbe, wraz z innymi sześcioma współbraćmi, zakłada Rycerstwo Niepokalanej (MI).
Cel
Starać się o nawrócenie wszystkich ludzi do Boga, także niekatolików i niewierzących, a najbardziej masonów; i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem NMP Niepokalanej.

Warunki
1. Oddać się całkowicie NMP Niepokalanej jako uległe i wielkoduszne narzędzie w Jej rękach.
2. Nosić "Cudowny Medalik".
3. Wpisać własne imię w siedzibie MI kanonicznie założonej.

Środki
1. Modlić się, czynić pokutę, ofiarować Bogu codzienne cierpienia i trudy życia; ile możliwości raz na dzień zwrócić się do NMP Niepokalanej z tym aktem strzelistym: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

2. Używać wszelkie środki skuteczne i godziwe do własnej dyspozycji dla nawrócenia i uświęcenia ludzi, przede wszystkim zaś prasę i Cudowny Medalik: jest on zewnętrznym znakiem własnej konsekracji i źródłem łask obiecanych przez Matkę Bożą, narzędziem walki i zachętą do modlitwy. Uczynić się więc wiarygodnymi rzecznikami Ewangelii i zdolnymi do pobudzania wyborów chrześcijańskich i powołaniowych swoją modlitwą, dobrym przykładem i dobrocią, wielką słodyczą i dobrocią jako odblaskiem dobroci Niepokalanej (por. PMK 81).

Istotnym elementem MI jest bezgraniczna konsekracja dla Niepokalanej.
Co znaczy poświęcić się Maryi? Oznacza przyjęcie daru umierającego Chrystusa, czyli Jego Matkę, jako naszą Matkę i zachowywać się jak św. Jan, który wziął Maryję do swojego domu, to znaczy do swojej egzystencji, aby żyć z Nią.

Stowarzyszenie nazywa się Rycerstwo, bo ten, kto uczestniczy w nim, nie ogranicza się do całkowitego oddania się Niepokalanej, ale zabiera się do roboty, na ile może, aby zdobyć dla Niej również serca innych, aby oni też oddali się Jej w ten sam sposób, w jaki on sam się darował.
Pragnie zdobyć dla Niej jak największą liczbę serc, serc tych wszystkich, którzy aktualnie żyją i będą żyli w jakimkolwiek czasie aż do skończenia świata.