1. Inizio pagina
 2. Contenuto della pagina
 3. Menu principale
 4. Menu di Sezione
 1. IT
 2. EN
 3. ES
 4. FR
 5. PT
 6. PL
Contenuto della pagina

Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego

ŚWIECKIE KONSEKROWANE

Żyjemy darem konsekracji Bogu w świecie i dla świata, w stylu życia, który wciela ewangeliczne wartości w środowiskach, w które jesteśmy włączone. Niektóre z nas żyją we własnej rodzinie albo same, inne natomiast – we wspólnotach życia braterskiego w „Domach Niepokalanej”.
Po czasie odpowiedniego przygotowania, poprzez publiczną profesję wieczystą trzech ślubów, wiążemy się na stałe z naszym Instytutem wzajemnym węzłem. Zobowiązujemy się do tego, by żyć życiem modlitwy wiernej i intensywnej, co pomaga nam rozpoznać obecność i działanie Boga w nas samych, w innych ludziach i w wydarzeniach.
Czystość, którą ślubujemy, jest wyborem Boga jako jedynego Pana naszej historii. Wyrzekamy się miłości małżeńskiej bez zamykania się na życie i na miłość. Czujemy się bowiem kochane przez Boga osobiście i przez Niego wybrane, aby swoim życiem przekazywać miłość wszystkim bez wyjątku ludziom, których spotykamy, angażując w to wszystkie nasze zdolności, także uczuciowe.
Ślub ubóstwa pozwala nam naśladować Chrystusa, który z całą pokorą przyjął każdą ludzką rzeczywistość, nadając jej znaczenie i przemieniając ją od wewnątrz. Akceptujemy niepewność naszego bycia stworzeniami, z wielką ufnością w Bogu Ojcu. Świadomi, że taki wybór należy łączyć z wymogami ewangelizacji, żyjemy w trzeźwości, co pozwala nam współdzielić to, kim jesteśmy i co posiadamy. W szczególności wierzymy w wartość solidarności, odpowiedzialne użytkowanie dóbr i czasu, profesjonalizmu i kompetencji w naszej pracy i posłudze apostolskiej.
Podstawową cnotą, która nas animuje, jest posłuszeństwo wiary, które jest „słuchaniem-naśladowaniem” tego, co Jezus nam proponuje każdego dnia poprzez swoje Słowo. Jak Maryja Niepokalana i z Nią staramy się być otwarte na działanie Ducha, który przekształca naszą istotę na obraz człowieczeństwa Chrystusa. Ślub posłuszeństwa utrzymuje nas w stałym poszukiwaniu projektu Bożego tutaj i teraz dla nas i dla świata. Jednocześnie czyni nas wewnętrznie dyspozycyjnymi i wolnymi do wybrania go z miłości, z autentycznym „tak”, które łączy się z „TAK” Maryi, Służebnicy Pańskiej.
Profesja ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa jest wyborem wolności w miłości.

 
 
 • Wolontariusze Niepokalanej Ojca Kolbego

  My, Wolontariusze Niepokalanej Ojca Kolbego, jesteśmy świeckimi i duchownymi, którzy pragną żyć Ewangelią współdzieląc duchowość i misję zostawioną w dziedzictwie przez naszego Założyciela, Ojca Alojzego M. Faccenda.

 • Nasza historia

  Nasze początki sięgają do szczęśliwej intuicji Ojca Założyciela, Ojca Alojzego M. Faccenda, który podczas długiej posługi (1945-1979) jako Regionalny Dyrektor Rycerstwa Niepokalanej ....