Missionarie dell'Immacolata Padre Kolbe
Contenuto della pagina

Rys biograficzny

san Massimiliano Kolbe

Maksymilian Kolbe (na chrzcie Rajmund), urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli, niedaleko Łodzi, jako syn Juliusza i Marianny Dąbrowskiej. W młodości przeżywa zafascynowanie ideałem św. Franciszka z Asyżu i wstępuje do Niższego Seminarium Franciszkanów we Lwowie. Po nowicjacie zostaje wysłany na studia do Międzynarodowego Kolegium w Rzymie. W roku 1915 uzyskuje tam dyplom z filozofii, a w 1919 – z teologii.
Podczas gdy w Europie szaleje Pierwsza Wojna Światowa, Maksymilian marzy o wielkim dziele w służbie Niepokalanej, na rzecz Królestwa Chrystusowego. Wieczorem 16 października 1917 roku, wraz z kilkoma współbraćmi zakłada „Rycerstwo Niepokalanej”. Jego celem jest nawrócenie i uświęcenie wszystkich ludzi poprzez bezwarunkowe ofiarowanie się Dziewicy Maryi.
  
Święty Maksymilian i oddanie się Maryi
W 1918 roku zostaje wyświęcony na kapłana, a w 1919 – po ukończeniu studiów teologicznych wraca do Polski, aby w Krakowie rozpocząć pracę przy organizowaniu i prowadzeniu ruchu Rycerstwa Niepokalanej. Zakłada czasopismo „Rycerz Niepokalanej”, które staje się narzędziem kontaktu pomiędzy członkami ruchu.

W 1927 roku, ze względu na coraz większą liczbę współpracowników konsekrowanych oraz wzrastającą liczbę członków M.I., o. Maksymilian przenosi ośrodek wydawniczy do Niepokalanowa, czyli „Miasta Niepokalanej”, w pobliżu Warszawy. W krótkim czasie do ponad 700 wzrasta liczba pracujących tam zakonników, którzy przy wykorzystaniu środków społecznego przekazu będą ewangelizować świat.
W roku 1930 wraz z czterema braćmi wyrusza do Japonii i na peryferiach Nagasaki zakłada „Mugenzai No Sono”, czyli „Ogród Niepokalanej” i drukuje czasopismo maryjne. To „miasto” pozostaje nienaruszone, gdy w roku 1945 w Nagasaki wybucha bomba atomowa.
W roku 1936 wraca do Polski przynaglony wzrostem liczebnym wspólnoty zakonnej i ekspansją działalności wydawniczej: jedenaście publikacji, wśród których jest jeden dziennik o wielkim oddziaływaniu społecznym w nakładzie 228 560 egzemplarzy oraz „Rycerz” z milionem egzemplarzy.
Pierwszego września 1939 roku wybucha Druga Wojna Światowa. Także Niepokalanów jest bombardowany i grabiony. Zakonnicy muszą go opuścić. Budynki zostają przeznaczone na schronienie dla uciekinierów i żołnierzy.
W dniu 17 lutego 1941 roku o. Kolbe zostaje aresztowany przez Gestapo i osadzony w więzieniu na Pawiaku w Warszawie. Trzy miesiące później, 28 maja jest wywieziony do nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz w Oświęcimiu; otrzymuje numer 16670.

Pod koniec lipca ma miejsce ucieczka jednego z więźniów. W odwecie komendant Fritsch podejmuje decyzję o wybraniu dziesięciu więźniów z tego samego bloku, skazując ich na śmierć z głodu i pragnienia w bunkrze śmierci.
Przy zdumieniu wszystkich więźniów i samych nazistów o. Maksymilian wychodzi z szeregu i ofiaruje siebie w zamian za jednego ze skazanych, młodego polskiego sierżanta Franciszka Gajowniczka.
W ten nieoczekiwany i heroiczny sposób o. Maksymilian schodzi z dziewięcioma skazańcami do bunkra śmierci, gdzie więźniowie umierają jeden po drugim, pocieszani, otoczeni opieką i błogosławieni przez Świętego.
W dniu 14 sierpnia 1941 roku o. Kolbe kończy swoje życie po zastrzyku kwasu fenolowego. W następnym dniu jego ciało zostaje spalone w piecu krematorium, a prochy rozniesione przez wiatr.
W dniu 10 października 1982 roku, na Placu św. Piotra w Watykanie, Jan Paweł II ogłasza o. Kolbego świętym Kościoła katolickiego, stwierdzając, że „Święty Maksymilian nie umarł, ale oddał życie… ”

 
 

Gdzie był Bóg w Auschwitz?

 
 
 • młody student

  Od młodości u św. Maksymiliana przejawia się duch prosty i pokorny, otwarty i uważny na wszystko to, co go otacza: naturę, współbraci, krewnych, ludzi, których spotyka w zwykłych wydarzeniach życia codziennego.

 • Rycerstwo Niepokalanej

  Podczas pobytu Maksymiliana Kolbego w Rzymie, panoszyła się we Włoszech masoneria, wykazując otwartą wrogość wobec Kościoła katolickiego ...

 • Apostoł

  W sercu św. Maksymiliana płonie duch apostolski, który nie zna spoczynku. Ożywia go bezgraniczna miłość do Niepokalanej: prowadzić każdego człowieka do Najświętszego Serca Jezusa przez Nią...

 • Założyciel Niepokalanowa

  Św. Maksymilian Kolbe ma otwarte serce nie tylko na siebie samego, na własną rodzinę, krewnych, bliskich, przyjaciół, rodaków, lecz obejmuje nim cały świat…

 • Ojciec i wychowawca braci

  Po powrocie z Japonii do Polski o. Maksymilian zostaje mianowany gwardianem klasztoru w Niepokalanowie.

 • Misjonarz

  Św. Maksymilian jest zakochany w Bogu, w Niepokalanej, a w następstwie tego z pasją kocha człowieka.

 • Mistyk i Męczennik

  1 września 1939 roku Niemcy wypowiedziały wojnę Polsce. Ich oddziały zaczynają się przemieszczać w kierunku miasta stołecznego Warszawy.