1. Inizio pagina
 2. Contenuto della pagina
 3. Menu principale
 4. Menu di Sezione
 1. IT
 2. EN
 3. ES
 4. FR
 5. PT
 6. PL
Contenuto della pagina

Rys biograficzny

san Massimiliano Kolbe

Maksymilian Kolbe (na chrzcie Rajmund), urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli, niedaleko Łodzi, jako syn Juliusza i Marianny Dąbrowskiej. W młodości przeżywa zafascynowanie ideałem św. Franciszka z Asyżu i wstępuje do Niższego Seminarium Franciszkanów we Lwowie. Po nowicjacie zostaje wysłany na studia do Międzynarodowego Kolegium w Rzymie. W roku 1915 uzyskuje tam dyplom z filozofii, a w 1919 – z teologii.
Podczas gdy w Europie szaleje Pierwsza Wojna Światowa, Maksymilian marzy o wielkim dziele w służbie Niepokalanej, na rzecz Królestwa Chrystusowego. Wieczorem 16 października 1917 roku, wraz z kilkoma współbraćmi zakłada „Rycerstwo Niepokalanej”. Jego celem jest nawrócenie i uświęcenie wszystkich ludzi poprzez bezwarunkowe ofiarowanie się Dziewicy Maryi.
  
Święty Maksymilian i oddanie się Maryi
W 1918 roku zostaje wyświęcony na kapłana, a w 1919 – po ukończeniu studiów teologicznych wraca do Polski, aby w Krakowie rozpocząć pracę przy organizowaniu i prowadzeniu ruchu Rycerstwa Niepokalanej. Zakłada czasopismo „Rycerz Niepokalanej”, które staje się narzędziem kontaktu pomiędzy członkami ruchu.

W 1927 roku, ze względu na coraz większą liczbę współpracowników konsekrowanych oraz wzrastającą liczbę członków M.I., o. Maksymilian przenosi ośrodek wydawniczy do Niepokalanowa, czyli „Miasta Niepokalanej”, w pobliżu Warszawy. W krótkim czasie do ponad 700 wzrasta liczba pracujących tam zakonników, którzy przy wykorzystaniu środków społecznego przekazu będą ewangelizować świat.
W roku 1930 wraz z czterema braćmi wyrusza do Japonii i na peryferiach Nagasaki zakłada „Mugenzai No Sono”, czyli „Ogród Niepokalanej” i drukuje czasopismo maryjne. To „miasto” pozostaje nienaruszone, gdy w roku 1945 w Nagasaki wybucha bomba atomowa.
W roku 1936 wraca do Polski przynaglony wzrostem liczebnym wspólnoty zakonnej i ekspansją działalności wydawniczej: jedenaście publikacji, wśród których jest jeden dziennik o wielkim oddziaływaniu społecznym w nakładzie 228 560 egzemplarzy oraz „Rycerz” z milionem egzemplarzy.
Pierwszego września 1939 roku wybucha Druga Wojna Światowa. Także Niepokalanów jest bombardowany i grabiony. Zakonnicy muszą go opuścić. Budynki zostają przeznaczone na schronienie dla uciekinierów i żołnierzy.
W dniu 17 lutego 1941 roku o. Kolbe zostaje aresztowany przez Gestapo i osadzony w więzieniu na Pawiaku w Warszawie. Trzy miesiące później, 28 maja jest wywieziony do nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz w Oświęcimiu; otrzymuje numer 16670.

Pod koniec lipca ma miejsce ucieczka jednego z więźniów. W odwecie komendant Fritsch podejmuje decyzję o wybraniu dziesięciu więźniów z tego samego bloku, skazując ich na śmierć z głodu i pragnienia w bunkrze śmierci.
Przy zdumieniu wszystkich więźniów i samych nazistów o. Maksymilian wychodzi z szeregu i ofiaruje siebie w zamian za jednego ze skazanych, młodego polskiego sierżanta Franciszka Gajowniczka.
W ten nieoczekiwany i heroiczny sposób o. Maksymilian schodzi z dziewięcioma skazańcami do bunkra śmierci, gdzie więźniowie umierają jeden po drugim, pocieszani, otoczeni opieką i błogosławieni przez Świętego.
W dniu 14 sierpnia 1941 roku o. Kolbe kończy swoje życie po zastrzyku kwasu fenolowego. W następnym dniu jego ciało zostaje spalone w piecu krematorium, a prochy rozniesione przez wiatr.
W dniu 10 października 1982 roku, na Placu św. Piotra w Watykanie, Jan Paweł II ogłasza o. Kolbego świętym Kościoła katolickiego, stwierdzając, że „Święty Maksymilian nie umarł, ale oddał życie… ”

 
 
 
 
 • młody student

  Od młodości u św. Maksymiliana przejawia się duch prosty i pokorny, otwarty i uważny na wszystko to, co go otacza: naturę, współbraci, krewnych, ludzi, których spotyka w zwykłych wydarzeniach życia codziennego.

 • Rycerstwo Niepokalanej

  Podczas pobytu Maksymiliana Kolbego w Rzymie, panoszyła się we Włoszech masoneria, wykazując otwartą wrogość wobec Kościoła katolickiego ...

 • Apostoł

  W sercu św. Maksymiliana płonie duch apostolski, który nie zna spoczynku. Ożywia go bezgraniczna miłość do Niepokalanej: prowadzić każdego człowieka do Najświętszego Serca Jezusa przez Nią...

 • Założyciel Niepokalanowa

  Św. Maksymilian Kolbe ma otwarte serce nie tylko na siebie samego, na własną rodzinę, krewnych, bliskich, przyjaciół, rodaków, lecz obejmuje nim cały świat…

 • Ojciec i wychowawca braci

  Po powrocie z Japonii do Polski o. Maksymilian zostaje mianowany gwardianem klasztoru w Niepokalanowie.

 • Misjonarz

  Św. Maksymilian jest zakochany w Bogu, w Niepokalanej, a w następstwie tego z pasją kocha człowieka.

 • Mistyk i Męczennik

  1 września 1939 roku Niemcy wypowiedziały wojnę Polsce. Ich oddziały zaczynają się przemieszczać w kierunku miasta stołecznego Warszawy.