1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
  1. IT
  2. EN
  3. ES
  4. FR
  5. PT
  6. PL
Contenuto della pagina

Poświęcenie się Maryi

Zawierzenie Maryi jest zaproszeniem dla wszystkich, jest aktem dobrowolnym, akceptowanym i przeżywanym jako dar. Dla przygotowania się radzi się poznać to, co Kościół uczy o Matce Bożej, i pogłębić, z pomocą jakiegoś tekstu maryjnego, znaczenie takiego gestu. Są do dyspozycji także pewne pomoce i itineraria formacji.
Po ustaleniu daty, podczas momentu modlitwy albo też pod koniec Celebracji Eucharystycznej, odczytuje się modlitwę zawierzenia, która będzie często odnawiana. Na znak dokonanego poświęcenia Święty Maksymilian Kolbe zachęcał do noszenia Cudownego Medalika , a przede wszystkim do bycia prawdziwymi dziećmi i apostołami Maryi we własnym środowisku.

 

Tym, którzy chcą oddać się Maryi w naszych Centrach proponujemy spotkania formacyjne.

 

Fundament biblijny

„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. (J 19,25-27)

Tekst o Maryi pod Krzyżem Syna jest jednym z najbardziej wymownych tekstów o macierzyńskiej roli Maryi w odniesieniu do Kościoła. Z serca Tajemnicy Paschalnej Chrystusa wypływa dar Matki.

kontynuuj

 

Maryjna duchowość Świętego Maksymiliana Kolbego

Rozważanie o życiu Męczennika Oświęcimia pomaga nam dalej pogłębić poznanie całkowitego zawierzenia Niepokalanej …
 
kontynuuj

 
 

PROPOZYCJA DLA TYCH, KTÓRZY PRAGNĄODDAĆ SIĘ MARYI

 
 
 
 
 
 

Świadectwa 

Świadectwo  maryjne  Wolontariuszki  Niepokalanej  O. Kolbego

Poświęcenie  się  Maryi  Niepokalanej  i  przyjęcie  mnie  do  Instytutu   Misjonarek  Niepokalanej  Ojca Kolbego w dniu 3 czerwiec 2011 r. jest uwieńczeniem  pragnienia  realizowania mojego  życia według duchowości Kolbiańskiej .   

.
 
 

Lectio divina z Maryją

Przede wszystkim co oznacza „lectio divina”:
- lektura Słowa Bożego
- albo też lektura Słowa Bożego w towarzystwie Boga
(czyli pod Jego spojrzeniem, pod Jego kierownictwem)
Gdy mówimylektura:
mamy na myśli lekturę, która powinna przejść
poprzez umysł, serce, ducha… czyli powinna poruszyć życie!
Jak czytać?
 

.
 
 

Cudowny Medalik

Wydarzenie, które dało początek Cudownemu Medalikowi miało miejsce 27 listopada 1830 roku na Rue du Bac w Paryżu. Najświętsza Dziewica ukazała się Siostrze Katarzynie Labouré, należącej do Córek Miłosierdzia św. Wincentego a Paolo, stała, ubrana w jaśniejącym kolorze białym, ze stopami na małym globie, z rękami wyciągniętymi, których palce rzucały strugi promieni ..

.