Missionarie dell'Immacolata Padre Kolbe
Contenuto della pagina

Kim jesteśmy

Rodzina konsekrowana

  
Jesteśmy Instytutem Świeckim złożonym ze świeckich konsekrowanych (misjonarek) i świeckich agregowanych (wolontariuszy). Razem tworzymy prawdziwą Rodzinę. Nie łączą nas jednak więzy pokrewieństwa lub tylko przyjaźni, lecz mocna więź duchowa: zawierzenie Maryi. Z Nią, naśladując Jej przykład, pragniemy oddać się na służbę światu, aby wszędzie i w każdym momencie świadczyć o Miłości Bożej.
Nasza Rodzina jest duchowa: spotkanie z Chrystusem zmieniło historię i życie każdego z nas, pozwoliliśmy się zdobyć, zafascynować przez Jego Słowo, wkroczyliśmy na drogę naśladowania Go, razem, każdego dnia, we wzajemnym dzieleniu się, które staje się pomocą i wzajemnym darem.
Nasz Instytut został założony przez brata mniejszego konwentualnego (franciszkanina), ojca Alojzego Faccenda, w 1954 roku w Bolonii (Włochy). Celem Instytutu jest życie w Kościele, w sposób stały, maryjną i misyjną duchowością, którą pozostawił nam jako swoje dziedzictwo św. Maksymilian Maria Kolbe, Męczennik Oświęcimia. Jego duchowe doświadczenie, oparte na całkowitym oddaniu się Dziewicy Niepokalanej, jest bogactwem, które pragniemy przyjmować, przeżywać i przekazywać.

Misjonarki

Wolontariusze

 
 • Osoby świeckie konsekrowane

  Żyjemy darem konsekracji Bogu w świecie i dla świata w taki sposób, by wcielać w życie wartości ewangeliczne ...

 • Nasza historia

  Nasze korzenie są kluczem do odkrycia istoty naszej tożsamości: kim jesteśmy, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy.

 • Nasza tożsamość

  My, Wolontariusze Niepokalanej Ojca Kolbego, jesteśmy świeckimi i duchownymi, którzy pragną żyć Ewangelią współdzieląc duchowość...

 • Nasza historia

  Nasze początki mają swoje źródło w szczęśliwej intuicji Ojca Założyciela, o. Alojzego M. Faccenda, który podczas swej długiej posługi ...

 
 
 
 
 

Fotografie