1. Inizio pagina
 2. Contenuto della pagina
 3. Menu principale
 4. Menu di Sezione
 1. IT
 2. EN
 3. ES
 4. FR
 5. PT
 6. PL
Contenuto della pagina

Kim jesteśmy

Rodzina konsekrowana

  
Jesteśmy Instytutem Świeckim złożonym ze świeckich konsekrowanych (misjonarek) i świeckich agregowanych (wolontariuszy). Razem tworzymy prawdziwą Rodzinę. Nie łączą nas jednak więzy pokrewieństwa lub tylko przyjaźni, lecz mocna więź duchowa: zawierzenie Maryi. Z Nią, naśladując Jej przykład, pragniemy oddać się na służbę światu, aby wszędzie i w każdym momencie świadczyć o Miłości Bożej.
Nasza Rodzina jest duchowa: spotkanie z Chrystusem zmieniło historię i życie każdego z nas, pozwoliliśmy się zdobyć, zafascynować przez Jego Słowo, wkroczyliśmy na drogę naśladowania Go, razem, każdego dnia, we wzajemnym dzieleniu się, które staje się pomocą i wzajemnym darem.
Nasz Instytut został założony przez brata mniejszego konwentualnego (franciszkanina), ojca Alojzego Faccenda, w 1954 roku w Bolonii (Włochy). Celem Instytutu jest życie w Kościele, w sposób stały, maryjną i misyjną duchowością, którą pozostawił nam jako swoje dziedzictwo św. Maksymilian Maria Kolbe, Męczennik Oświęcimia. Jego duchowe doświadczenie, oparte na całkowitym oddaniu się Dziewicy Niepokalanej, jest bogactwem, które pragniemy przyjmować, przeżywać i przekazywać.

Misjonarki

Wolontariusze

 
 • Osoby świeckie konsekrowane

  Żyjemy darem konsekracji Bogu w świecie i dla świata w taki sposób, by wcielać w życie wartości ewangeliczne ...

 • Nasza historia

  Nasze korzenie są kluczem do odkrycia istoty naszej tożsamości: kim jesteśmy, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy.

 • Nasza tożsamość

  My, Wolontariusze Niepokalanej Ojca Kolbego, jesteśmy świeckimi i duchownymi, którzy pragną żyć Ewangelią współdzieląc duchowość...

 • Nasza historia

  Nasze początki mają swoje źródło w szczęśliwej intuicji Ojca Założyciela, o. Alojzego M. Faccenda, który podczas swej długiej posługi ...

 
 
 
 
 

Fotografie