Missionarie dell'Immacolata Padre Kolbe
Contenuto della pagina

Rodzina Misyjna

na drogach świata

   
„Idźcie na cały świat i głoście Dobrą Nowinę”
(Mk 16,15)

Słowo, które Jezus skierował do swoich pierwszych uczniów, dzisiaj nadal rozbrzmiewa w naszych sercach. To polecenie przynagla nas i motywuje, aby żyć wymiarem misyjnym skierowanym na cały świat, czyli „rozszerzonym” ale zarazem też „szczegółowym”, czyli uważnym na każdą osobę, którą spotykamy.
  
Nasze zaangażowanie ewangelizacyjne opiera się na świadectwie i nauczaniu o. Alojzego Faccenda OFMConv, naszego Założyciela. Jego spojrzenie wiary i uwagi skierowanej na człowieka, inspirowane przykładem św. Maksymiliana Marii Kolbego, wciąż jest ważnym punktem odniesienia dla nas wszystkich.
Nasz charyzmat maryjno-misyjny prowadzi nas do spotkania z osobami w najprzeróżniejszych środowiskach. Towarzyszy nam w tych spotkaniach świadomość, że głosimy i jednocześnie otrzymujemy Pana od tych, których spotykamy. Charyzmat ten realizuje się i wyraża na różne sposoby, w zależności od krajów, w które jesteśmy włączeni. Oddajemy się ponadto na służbę Kościołowi lokalnemu i powszechnemu.
  
Jako misjonarki jesteśmy gotowe przekroczyć granice krajów, z których pochodzimy, aby pójść dokądkolwiek Pan nas pośle. Czynimy to w posłuszeństwie i ze świadomością szczególnego piękna i bogactwa każdego ludu, miejsca i kultury.

 
 

Świadectwo Marii del Carmen
(w języku włoskim)