1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
  1. IT
  2. EN
  3. ES
  4. FR
  5. PT
  6. PL
Contenuto della pagina

Rodzina Misyjna

na drogach świata

   
„Idźcie na cały świat i głoście Dobrą Nowinę”
(Mk 16,15)

Słowo, które Jezus skierował do swoich pierwszych uczniów, dzisiaj nadal rozbrzmiewa w naszych sercach. To polecenie przynagla nas i motywuje, aby żyć wymiarem misyjnym skierowanym na cały świat, czyli „rozszerzonym” ale zarazem też „szczegółowym”, czyli uważnym na każdą osobę, którą spotykamy.
  
Nasze zaangażowanie ewangelizacyjne opiera się na świadectwie i nauczaniu o. Alojzego Faccenda OFMConv, naszego Założyciela. Jego spojrzenie wiary i uwagi skierowanej na człowieka, inspirowane przykładem św. Maksymiliana Marii Kolbego, wciąż jest ważnym punktem odniesienia dla nas wszystkich.
Nasz charyzmat maryjno-misyjny prowadzi nas do spotkania z osobami w najprzeróżniejszych środowiskach. Towarzyszy nam w tych spotkaniach świadomość, że głosimy i jednocześnie otrzymujemy Pana od tych, których spotykamy. Charyzmat ten realizuje się i wyraża na różne sposoby, w zależności od krajów, w które jesteśmy włączeni. Oddajemy się ponadto na służbę Kościołowi lokalnemu i powszechnemu.
  
Jako misjonarki jesteśmy gotowe przekroczyć granice krajów, z których pochodzimy, aby pójść dokądkolwiek Pan nas pośle. Czynimy to w posłuszeństwie i ze świadomością szczególnego piękna i bogactwa każdego ludu, miejsca i kultury.

 
 

Świadectwo Marii del Carmen
(w języku włoskim)