Missionarie dell'Immacolata Padre Kolbe
Contenuto della pagina

Rodzina Maryjna

Być, żyć, świadczyć o Maryi

 

Zawierzenie naszego życia Maryi, Matce Bożej, jest podstawą duchowości zarówno misjonarek, jak i wolontariuszy. Każdy nowy dzień rozpoczynamy takim oto postanowieniem, wewnętrznym aktem, wyrażonym w modlitwie:
   
„Dziewico Niepokalana,
Ciebie otrzymuję jako dar Jezusa z Krzyża
i całkowicie powierzam się Tobie”.
   
Jest to wyrażenie naszego charyzmatu, tego szczególnego „podarunku”, który otrzymaliśmy od Boga.
Przed śmiercią na Krzyżu Jezus dał nam swoją Matkę i powierzył każdego z nas Jej miłości i Jej czułości – jak to opisuje św. Jan w swojej Ewangelii: „Niewiasto, oto syn Twój”, „Oto Matka Twoja” (J 19,26). Był to szczyt daru miłości Jezusa dla zbawienia świata, dlatego przyjmując to słowo czujemy się wezwani do życia nim w głębi naszej istoty, do tego by realizować je poprzez nasz styl życia, poprzez dawanie świadectwa i poprzez posługę.
  
Zawierzenie Maryi, gdy zostaje przez nas przyjęte, przekształca nas wewnętrznie w Nią, w sposób stały i stopniowy – tak jak to miało miejsce ze św. Maksymilianem Kolbe. To jest nasze największe pragnienie, nasz cel, nasz ideał: być Maryją. Nikt lepiej od Niej nie żył Bogiem i dla Boga.

 

świadectwo Paoli Pusateri
(w języku francuskim)