1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
  1. IT
  2. EN
  3. ES
  4. FR
  5. PT
  6. PL
Contenuto della pagina

Rodzina Maryjna

Być, żyć, świadczyć o Maryi

 

Zawierzenie naszego życia Maryi, Matce Bożej, jest podstawą duchowości zarówno misjonarek, jak i wolontariuszy. Każdy nowy dzień rozpoczynamy takim oto postanowieniem, wewnętrznym aktem, wyrażonym w modlitwie:
   
„Dziewico Niepokalana,
Ciebie otrzymuję jako dar Jezusa z Krzyża
i całkowicie powierzam się Tobie”.
   
Jest to wyrażenie naszego charyzmatu, tego szczególnego „podarunku”, który otrzymaliśmy od Boga.
Przed śmiercią na Krzyżu Jezus dał nam swoją Matkę i powierzył każdego z nas Jej miłości i Jej czułości – jak to opisuje św. Jan w swojej Ewangelii: „Niewiasto, oto syn Twój”, „Oto Matka Twoja” (J 19,26). Był to szczyt daru miłości Jezusa dla zbawienia świata, dlatego przyjmując to słowo czujemy się wezwani do życia nim w głębi naszej istoty, do tego by realizować je poprzez nasz styl życia, poprzez dawanie świadectwa i poprzez posługę.
  
Zawierzenie Maryi, gdy zostaje przez nas przyjęte, przekształca nas wewnętrznie w Nią, w sposób stały i stopniowy – tak jak to miało miejsce ze św. Maksymilianem Kolbe. To jest nasze największe pragnienie, nasz cel, nasz ideał: być Maryją. Nikt lepiej od Niej nie żył Bogiem i dla Boga.

 

świadectwo Paoli Pusateri
(w języku francuskim)